Produktion med bredd

Med en produktion som till lika delar består av tillverkning av maskinverktyg samt legoberarbetning i mindre serier har vi kunnat öka utnyttjandegraden på våra maskiner. Med en modern och flexibel maskinpark kan vi anpassa produktionen till våra kunders krav och producera rationellt tack vare engagerad personal med spetskunskap inom skärande bearbetning i stål och aluminium.

Vi kan erbjuda:

  • Tillverkning av maskinverktyg inklusive hydraulik och pneumatikFanuc
  • Legobearbetning av mindre serier i stål och aluminium
  • Trådgnistning
  • Service av klippverktyg
  • Slipning av skärande verktyg
  • Svetsarbeten