IronCad för produktivitet och flexibilitet

På Tjust Maskinteknik AB har vi sedan 1999 skapat alla våra egna konstruktioner i 3D med hjälp av IronCad. Tack vare programmets kapacitet kan vi arbeta mer kostnadseffektivt samtidigt som programmets flexibilitet gör att vi på ett enkelt sätt även kan arbeta med modeller och ritningar som skapats i de flesta andra cadsystem.

Vi har specialiserat oss på konstruktion av:

  • Robotsvetsfixturer
  • Klippverktyg
  • Bearbetsningsfixturer för fleroperationmaskiner

Robotsvetsfixtur Motoman Robotics AB

 

 

Robotsvetsfixtur levererad
till Motoman Robotics AB